Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; metaboxesGenerator has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/functions/metaboxes/metaboxes_generator.php on line 5

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; TwitterWidget has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/widgets/widget-twitter.php on line 3
PRogressief Onderbanken
Print Friendly

Standpunten

 

Tip: klik op de titel van het desbetreffende thema voor meer achtergrond informatie of klik hier voor een Youtube presentatie van onze standpunten.

 

 1. De toekomst van Onderbanken

 • De uitslag van het referendum is bindend voor PRO. Dat betekent: de zelfstandigheid van Onderbanken waarborgen door diensten in te kopen bij Heerlen.

 

 • Pas wanneer blijkt dat uw voorkeur niet haalbaar is kan er gekeken worden naar andere opties. Wij zullen dan de inwoners van iedere kern zelf hun eigen toekomst laten kiezen. Het gevolg kan zijn dat de gemeente Onderbanken wordt opgesplitst.

 

2. Onze financiën

 • De aankomende structurele tekorten het hoofd bieden door de volledige meerjarenraming door te lichten en vanaf de basis opnieuw op te bouwen.

 

 • De bezuinigingen vanuit onze uitgangspunten en idealen naar draagkracht verdelen.

 

 • PRO zal de hondenbelasting verlagen door geen hoger belastingtarief te vragen dan nodig is om de lasten te dekken.

 

3. Onze communicatie

 • De informatievoorziening verbeteren door middel van bestaande digitale kanalen (websites) en nieuwe toepassingen (app’s en sociale media).

 

 • Ingrepen in de woon-, werk-, en leefomgeving worden samen met bewoners en gebruikers besproken en vormgegeven in de ontwerpfase van een project.

 

 • Inwoners met goede ideeën om de leefbaarheid te verbeteren worden financieel door de gemeente gefaciliteerd (“wijkcheques”) om deze ideeën uit te voeren.

 

4. Onze samenleving

 4.1. Onze ouderenzorg

 • Versterken van de aansluiting op mantelzorg, vrijwilligerswerk en professionele zorg- en welzijnsinstellingen door middel van een hulpcenter.

 

 • ‘Wat Bingelrade nodig heeft’ is een project van en door inwoners. De gemeente zal uitbreiding ervan naar andere kernen ondersteunen.

 

 • Kwaliteit, weinig overhead, lokale verbondenheid, ‘social return’ en inzet van vrijwilligers als richtlijnen bij aanbesteding van professionele zorgaanbieders.

 

4.2. Onze jeugdzorg

 • Versterkt inzetten op preventieve maatregelen en vroegtijdige signalering van problemen.

 

4.3 Ons jeugd en jongerenbeleid

 • Goede voorzieningen treffen waardoor er minder jongeren vertrekken naar elders.

 

 • Behoud van ambulant jongerenwerkers, ontmoetingsplekken en de ondersteuning aan het speeltuinwerk.

 

4.4. Ons armoedebeleid

 • Een plan van aanpak maken om de toenemende schuldenproblematiek van mensen te voorkomen en helpen op te lossen.

 

 • De minima in Onderbanken ondersteunen door de onrechtvaardige bezuinigingen op het minimabeleid terug te draaien. (o.a. halvering van de langdurigheidstoeslag)

 

 • De situatie van mensen met een slechte arbeidsmarktpositie actief verbeteren door hen te ondersteunen bij het zoeken naar (om)scholing, betaald werk of vrijwilligerswerk.

 

4.5. Ons onderwijs

 • Het onderwijs voor Merkelbeek, Jabeek en Bingelrade waarborgen.

 

 • Stoppen met de ontwikkeling van een brede school in Bingelrade zodat een BMV in Merkelbeek haalbaar blijft.

 

 • Alles in het werk stellen om de voetbalclub opnieuw bij de BMV Merkelbeek te betrekken.

 

 • Verkeersveilig maken van alle wegen rondom Brede Maatschappelijke Voorzieningen.

 

4.6. Ons verenigingsleven

 • Het subsidiebeleid voor verenigingen handhaven en in overleg met de verenigingen verbeteren door middel van combivouchers.

 

4.7. Onze werkgelegenheid & lokale economie

 • Verbeteren van de vestigingsvoorwaarden voor ondernemers, met name bedrijvigheid op het terrein van horeca, verblijfsrecreatie en detailhandel.

 

 • Het toeristisch karakter van Onderbanken versterken met bijvoorbeeld straattheater langs de ontkluisde beek en een streekmarkt op de Maar in Jabeek.

 

 • Versterking van de Bleekplaats, de Douve en de Maar als aantrekkelijke en gezellige marktpleinen.

 

 • Samen met de ondernemers komen tot een betere bewegwijzering in onze kernen.

 

 • De bouwmaterialenhandel in de kern van Schinveld verplaatsten naar het industrieterrein Rode Beek.

 

5. Onze leefomgeving

5.1. Onze (duurzame) groene toekomst

 • Onderbanken op de kaart zetten door in de top 20 door te dringen van groene en duurzame gemeenten van Nederland.

 

 • Faciliteren van burgercorporaties waarin inwoners hun eigen energie opwekken.

 

 • Gebruik maken van alternatieve vormen van energieopwekking zoals biomassa.

 

 • Streven naar zonnepanelen op 10% van de huizen in Onderbanken. Dit met hulp van de gemeente in de vorm van voorfinanciering.

 

5.2. Onze infrastructuur

 • De kernen van doorgaand verkeer weren door verkeer remmende maatregelen nemen zoals herinrichting, wegversmallingen of ander materiaalgebruik.

 

 • De belbus doortrekken naar het Orbis Medisch Centrum in Sittard.

 

 • Meedoen met de lagere tarieven op de parkstadritkaart.

 

 • De kom-ingangen van de kernen opwaarderen.

 

5.3 Ons digitaal ontwikkelingsplan

 • Aanleg van een glasvezelnetwerk en steviger inzetten op moderne technieken zoals app’s op smartphone’s en tablets.

 

5.4 Onze strijd tegen de AWACS

 • Binnen en buiten de raad van Onderbanken onverkort blijven pleiten voor sluiting van de AWACS basis.

 

 • Na sluiting van de basis nieuwe vervangende werkgelegenheid creëren.

 

 • Vasthouden aan de continuering van de geluidsmetingen en gezondheidsonderzoeken.

 

 • Regelmatig in overleg treden met de vereniging Stop AWACS overlast.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail