Begrotingsvergaderingen 2014 (eerste termijn Jos Pieper)

Houdbaarheidsdatum verlopen? (J.Z.T. Pieper) Mevrouw de voorzitter, 1.     Inleiding Mijn bijdrage zal zich eerst over de financiële situatie van de gemeente Onderbanken buigen om vandaaruit de consequenties hiervan voor de toekomst van Onderbanken, het sociaal beleid en de leefbaarheid te onderzoeken. Een korte conclusie maakt de balans op. 2.     Financiële situatie Om te beginnen even …

Lees meer

Inzet kinderarmoede bestrijding

Art. 37 vragen Aan de voorzitter van de gemeenteraad,   Conform artikel 37 van het reglement van orde wil de PRO-fractie de volgende vragen stellen. De Rijksoverheid heeft  extra geldmiddelen ( 20 miljoen) beschikbaar gesteld om de armoede in Nederland te bestrijden onder kinderen. Van dit bedrag worden 19 mln.  via  het gemeentefonds verdeeld over …

Lees meer

Evenemententerrein Burg. Adams sportpark

Art. 37 vragen   Conform artikel 37 van het reglement van orde wil de PRO-fractie de volgende vragen stellen. PRogressief Onderbanken heeft onlangs vernomen dat er na het vorige meifeest een aantal zaken niet volgens de vergunning waren nageleefd. Het niet naleven van deze voorwaarden had te maken met het verkeerd positioneren van de feesttent …

Lees meer

(4), (3), 2, (1) BMV’s

De verkiezingsstrijd is losgebarsten. Vorige week deed de VVD een felle aanval op wethouder Quadvlieg (‘speelt met vuur; sluiting school Merkelbeek dreigt’). Het aantal te realiseren BMV’s in Onderbanken was en blijft een hot topic. De fractie PRO heeft in het verleden een analyse gemaakt van de demografische ontwikkelingen (krimp met in het bijzonder krimp …

Lees meer

Aanlijnplicht

Art. 37 vragen   Aan: het college van B & W van de gemeente Onderbanken Postbus 1090 6450 CB Schinveld   Onderwerp: aanlijnplicht honden   Conform artikel 37 van het reglement van orde wil de PRO-fractie de volgende vragen stellen. Context In het Onderbanken journaal van 14 augustus 2013 verschaft het college belangrijke informatie voor …

Lees meer

VONSS samenwerking

 Art. 37 vragen   Aan: het college van B & W van de gemeente Onderbanken Postbus 109 6450 CB Schinveld   Onderwerp: VONSS samenwerking   Conform artikel 37 van het reglement van orde wil de PRO-fractie de volgende vragen stellen.   Op woensdag 1 mei werd de gemeenteraad van Onderbanken op de hoogte gesteld van …

Lees meer