Tegen hardrijder, voor veilig verkeer?

Vindt u ook dat er iets moeten gebeuren tegen hardrijders in Onderbanken? Progressief Onderbanken vindt van wel. Daarom organiseert PRO een dagje gegarandeerde veiligheid voor u, in de vorm van een colonne welke de geldende maximumsnelheid van 30 kilometer zal respecteren. De stoet vertrekt vanaf de parkeerplaats bij het Burg. Adamssportpark, verplaatst zich naar de …

Lees meer

Kerstwensen

Had ik maar een goede inkooprelatie met heerlen

Begin 2014 zal een zeer spannend periode worden. De aanloop naar de verkiezingen, de installatie van de nieuwe gemeenteraad en de hierop volgende onderhandelingen van een nieuw coalitie. Wij wensen alle inwoners van de gemeente Onderbanken fijne kerstdagen een gelukkig nieuwjaar. De partijen die meedoen met de verkiezingen wensen we veel succes met de campagnevoorbereidingen. …

Lees meer

U kiest voor Heerlen en krijgt Schinnen (deel 3)

In reactie op o.a. het artikel dat PRogressief Onderbanken op 13 november in het Onderbanken Journaal had geschreven reageerde de gemeente Onderbanken met een groot artikel waarin zij beargumenteerden waarom de optie van zelfstandigheid door inkoop van diensten bij Heerlen niet haalbaar is. Omdat in dit bewuste artikel enkele interpretaties naar voren werden gebracht als …

Lees meer

Einde inkoop Heerlen

Art. 37 vragen   Aan: het college van B & W van de gemeente Onderbanken Postbus 1090 6450 CB Schinveld   Onderwerp: inkoop Heerlen   Conform artikel 37 van het reglement van orde wil de PRO-fractie de volgende vragen stellen. In het afgelopen Onderbanken Journaal (d.d. 20 november 2013) informeert het college de burger over …

Lees meer

U kiest voor Heerlen en krijgt Schinnen (deel 2)

Afgelopen begrotingsvergadering hebben de partijen CDA, DO en VVD de stekker uit de inkooponderhandelingen met Heerlen getrokken. U weet nog het referendum, waar 70% van de bevolking aan heeft deelgenomen, leverde een voorkeur voor zelfstandig blijven en inkoop bij Heerlen op. Wij hebben eerder gemeld dat wij vreesden dat het college deze keuze niet tot …

Lees meer

Exploitatie BMV’s

Art. 37 vragen   Aan: het college van B & W van de gemeente Onderbanken Postbus 1090 6450 CB Schinveld   Onderwerp: exploitaties   Conform artikel 37 van het reglement van orde wil de PRO-fractie de volgende vragen stellen. In de raadsinformatiebrief van 8 november 2013 inzake BMV Merkelbeek wordt een exploitatieoverzicht gegeven van de …

Lees meer