Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; metaboxesGenerator has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/functions/metaboxes/metaboxes_generator.php on line 5

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; TwitterWidget has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/widgets/widget-twitter.php on line 3
PRogressief Onderbanken
school_0
Print Friendly

De afgelopen periode is er veel discussie geweest over de onderwijsvoorzieningen in Jabeek, Bingelrade, Doenrade en Merkelbeek. Tijdens de raadsvergadering op donderdag 2 februari vond er een debat in de raad plaats over het al dan niet voteren van 3 miljoen euro voor een nieuwe school in Bingelrade. Uiteindelijk bleek er onvoldoende meerderheid te bestaan om dit bedrag vrij te maken teneinde een nieuwe school te realiseren. Onze fractie was verdeeld in de keuze maar er was absoluut sprake van democratie in ‘optima forma’.

Op initiatief van PRogressief Onderbanken werd wel nog een motie aangenomen waarin de gemeente Schinnen gevraagd wordt om te stoppen met de plannen voor renovatie van de spil en deze keuze door te schuiven naar de nieuwe fusiegemeente. PRO is zelfs bereid hiervoor een bijdrage te doen in de exploitatie van de basisschool in Doenrade. Deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen door PRO, CDA en VVD.

Kijk hier naar de bijdrage van onze fractievoorzitter Jos Pieper en naar de beantwoording 1e termijn van onze wethouder, Rens Evers.

Bijdrage Jos Pieper vanaf 07:36

Bijdrage Bert Kannegieter vanaf 08:06

Beantwoording 1e termijn wethouder Rens Evers 


Motie

 

De Raad van de gemeente Onderbanken, in vergadering bijeen op 2 februari 2017,

 

Overwegende dat:

–In de raadsvergadering van 11 november 2016 de volgende motie raadsbreed is aangenomen:

Samen met de fusiepartners en de betrokken schoolbesturen dit onderwerp te betrekken in het visiespoor teneinde te komen tot een breed gedragen strategische invulling van de onderwijsopgave van de nieuwe fusiegemeente.

En in de uitwerking van dit plan nadrukkelijk aandacht te schenken voor een gedragen keuze in het middengebied waarbij alle opties, dus ook nieuwbouw van een school in Bingelrade, bekeken moeten worden.

–In het gesprek tussen schoolbesturen en gemeente Schinnen op 21 december 2016 er geen animo was om een dergelijke strategische invulling nader uit te werken, met name op grond van tijdsdruk.

–Beslissingen op grond van tijdsdruk en nu haalbare oplossingen geen recht doen aan een keuze die gebaseerd is op kwaliteit van onderwijs en leefbaarheid van de kernen.

–Zowel de schoolbesturen als de beide gemeenten Onderbanken en Schinnen telkens van standpunt veranderen.

–Er geen eenduidige oplossing breed gedragen wordt.

–De consequenties voor nu kiezen voor Bingelrade of Doenrade deels nog ongewis zijn.

–Op grond van dit alles de nieuwe gemeenteraad ‘ONS’ een meer gefundeerde keuze kan maken, ook in het licht van de spreiding van alle basisvoorzieningen in de nieuwe gemeente.

 

Verzoekt het college,

De gemeente Schinnen te vragen om de investering van 1,5 miljoen euro in de verbouwing van de basisschool te Doenrade te bevriezen totdat de nieuwe gemeenteraad ‘ONS’ een beslissing heeft genomen.

In dat gesprek kan over een financiële bijdrage worden onderhandeld voor meerkosten die Kindante maakt in verband met het twee jaar langer openhouden van de bassischool in Doenrade.

Fractie PRO

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail