Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; metaboxesGenerator has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/functions/metaboxes/metaboxes_generator.php on line 5

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; TwitterWidget has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/widgets/widget-twitter.php on line 3
PRogressief Onderbanken
Print Friendly

 

 

 

Schinveld, Augustus 1993

Beginselverklaring van de Progressieve Vereniging Onderbanken.
In deze beginselverklaring komen achtereenvolgens aan de orde:

 

  1. De redenen waarom een lokale progressieve vereniging in Onderbanken is opgericht.
  2. De hoofdkenmerken van de progressieve vereniging.
  3. De wijze waarop de vereniging haar doelstellingen wenst te realiseren.

 

1. Waarom een plaatselijke progressieve vereniging in Onderbanken?

De Gemeente Onderbanken is een plattelandsgemeente met ± 8000 inwoners. De aard en de omvang van de gemeente Onderbanken maken het noodzakelijk een platform te creëren waarop alle vooruitstrevende krachten in de gemeente verenigd kunnen worden.
Versnippering van krachten betekent welhaast zeker dat de de lokale invloed van progressieve mensen niet of slechts minimaal tot uitdrukking gebracht kan worden.
De lokale progressieve vereniging wil de invloed van vooruitstrevende mensen zo groot mogelijk doen zijn.
De progressieve vereniging komt mede voort uit onvrede met de wijze waarop in Onderbanken gemeentepolitiek bedreven wordt.

 

2. De hoofdkenmerken van de progressieve vereniging.

A) Kenmerkend voor de vereniging is dat zij open wil staan voor vernieuwing en nieuwe oplossingen wil aandragen voor hedendaagse problemen en toekomstige ontwikkelingen.

B) De progressieve vereniging wil zich sterk maken voor een nieuwe politieke cultuur met als kernbegrippen: openheid, discussies op basis van argumenten, respect voor ieders culturele achtergrond en interesses.

C) Sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen vormen de sleutelbegrippen voor het beleid en de standpunten van Progressief Onderbanken.

D) De vereniging streeft naar ontwikkeling van een duurzame samenleving. Dit betekent dat in het gemeentelijk beleid steeds een zorgvuldige afweging moet plaatsvinden tussen economische, maatschappelijke, ecologische en culturele belangen.

E) Progressieve politiek betekent ook het vergroten van de betrokkenheid van burgers.
Openheid en informatie zijn daarbij van groot belang.
Progressief Onderbanken streeft naar meer aandacht voor (de wensen en noden van) burgers in hun directe woonomgeving.

F) De progressieve vereniging onderkent de waarde van lidmaatschap van landelijke politieke partijen. Progressief Onderbanken wil de contacten met de landelijke partijen waarvan leden deel uit maken handhaven en waar mogelijk uitbreiden.

 

3. Wijze waarop de vereniging haar doelstellingen wenst te realiseren.

Zoals aangegeven vormt Progressief Onderbanken een platform voor alle progressieve en democratische krachten in de gemeente Onderbanken.
Op basis van haar beginselverklaring wil de vereniging een politieke “thuishaven” zijn voor mensen die in ecologische, sociaal economische, religieuze, maatschappelijke, culturele, educatieve, sportieve of andere verbanden bezig zijn met vormgeving van kleine stukjes van de Onderbankse gemeenschap(pen).
Progressief Onderbanken neemt initiatieven, informeert en mobiliseert burgers en organiseert acties/ activiteiten.
Daar waar mensen samen werken om veranderingen of verbeteringen te bewerkstelligen die vanuit progressieve optiek wenselijk zijn kunnen deze burgers rekenen op ondersteuning van onze vereniging.

De opvattingen van Progressief Onderbanken zullen meer gedetailleerd aangegeven worden in een meerjarenprogramma/verkiezingsprogramma.
Vanuit bovenstaande achtergronden is het deelnemen aan locale verkiezingen belangrijk doch tegelijkertijd slechts een van de middelen van de Progressieve Vereniging. Deelname aan de verkiezingen is een direct gevolg van de platformfunctie die Progressief Onderbanken wil vervullen.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail