Begrotingsvergadering 11.11.2016. 1e termijn Jos Pieper

fractievoorzitter-jos-pieper

Besturen in overgangstijd Klik hier voor de video   Financiële positie   En week geleden hebben de raden van Nuth, Onderbanken en Schinnen het herindelingsontwerp goedgekeurd. De fusie wordt steeds concreter en dat heeft ook consequenties nu al. De provincie heeft een onderzoek gedaan naar de financiële positie van de drie gemeenten en dat pakt …

Lees meer

Herindelingsontwerp. Betoog Jos Pieper

ons-logo-310x158_transp

Voor ons ligt het wettelijk vereiste herindelingsontwerp, waarin de gemeente Onderbanken, Nuth en Schinnen de meerwaarde van een fusie onderbouwen. Het is de verdere uitwerking van besluiten die we eerder genomen hebben. Het is van groot belang dat nu ook de gemeente Nuth meedoet, zodat er sprake is van een toekomstbestendige en robuuste nieuwe gemeente …

Lees meer

Intentiebesluit fusie Onderbanken- Schinnen

Betoog Jos Pieper. (17.12.2015) In september 2012 heeft er in Onderbanken een referendum plaatsgevonden over de toekomst van Onderbanken. Dit hebben we niet zomaar gedaan: we vreesden verlies aan kwaliteit van dienstverlening en het niet kunnen vervullen van onze strategische opgaven op middellange termijn. Deze vrees werd later nog onderbouwd door de toename van de …

Lees meer

Herindeling met Schinnen

Tekening Galerie Si La Vie

Beste inwoners van Onderbanken, Moeilijke keuzes gaan menigmaal gepaard met een zweetdruppeltje. De meerderheid van de gemeenteraad van Onderbanken (10-3) is voor een herindeling met Schinnen. Alleen de fractie PRO heeft nog haar twijfels. In het verkiezingsprogramma van PRO hebben we aangegeven dat we bij een opheffing van de gemeente Onderbanken wederom naar uw mening …

Lees meer

Wie wil herindelen?

In plaats van de nieuwe burgemeester van Onderbanken succes te wensen met haar nieuwe taak, lijkt het wel of ze (in het jaar van de herdenking van de mijnsluiting) aangenomen is om wederom ergens het laatste licht uit te doen. Maar hoe hangt de vlag erbij in de regio Parkstad? Wie wil er herindelen? De …

Lees meer

Kerstwensen

Had ik maar een goede inkooprelatie met heerlen

Begin 2014 zal een zeer spannend periode worden. De aanloop naar de verkiezingen, de installatie van de nieuwe gemeenteraad en de hierop volgende onderhandelingen van een nieuw coalitie. Wij wensen alle inwoners van de gemeente Onderbanken fijne kerstdagen een gelukkig nieuwjaar. De partijen die meedoen met de verkiezingen wensen we veel succes met de campagnevoorbereidingen. …

Lees meer

U kiest voor Heerlen en krijgt Schinnen (deel 3)

In reactie op o.a. het artikel dat PRogressief Onderbanken op 13 november in het Onderbanken Journaal had geschreven reageerde de gemeente Onderbanken met een groot artikel waarin zij beargumenteerden waarom de optie van zelfstandigheid door inkoop van diensten bij Heerlen niet haalbaar is. Omdat in dit bewuste artikel enkele interpretaties naar voren werden gebracht als …

Lees meer

Einde inkoop Heerlen

Art. 37 vragen   Aan: het college van B & W van de gemeente Onderbanken Postbus 1090 6450 CB Schinveld   Onderwerp: inkoop Heerlen   Conform artikel 37 van het reglement van orde wil de PRO-fractie de volgende vragen stellen. In het afgelopen Onderbanken Journaal (d.d. 20 november 2013) informeert het college de burger over …

Lees meer

U kiest voor Heerlen en krijgt Schinnen (deel 2)

Afgelopen begrotingsvergadering hebben de partijen CDA, DO en VVD de stekker uit de inkooponderhandelingen met Heerlen getrokken. U weet nog het referendum, waar 70% van de bevolking aan heeft deelgenomen, leverde een voorkeur voor zelfstandig blijven en inkoop bij Heerlen op. Wij hebben eerder gemeld dat wij vreesden dat het college deze keuze niet tot …

Lees meer
Pagina 1 van 212